Dịch vụ
Sự an tâm của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó chúng tôi hổ trợ các dịch vụ miễn phí sau đây:
Chuyên viên kỹ thuật có kinh nghiệm sẽ đến công trường huấn luyện cho đội ngũ thi công của công trình/nhà thầu
Hỗ trợ tư vấn các giải pháp phù hợp cho công trình của khách hàng bởi những kỹ sư kinh nghiệm.
Chuyên viên kỹ thuật sẽ đến công trường khi có yêu cầu và thăm công trình định kỳ để hỗ trợ giải quyết các ...
Giúp khách hàng phân tích và dự toán vật tư cần thiết cho công trình. Tránh phát sinh, lãng phí.
Công trình nổi bật
Ý kiến khách hàng