Công trình

GIGA Mall - Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, HCMC

 30-08-2018 08:52    660 View

Gạch AAC tại Vạn Hạnh Mall - Quận 10, HCMC

 30-08-2018 08:57    369 View

Gạch nhẹ AAC tại Estella, Quận 2, HCMC

 30-08-2018 08:59    413 View